Analiza chorób współistniejących a zaburzenia zdrowia seksualnego mężczyzn – stosowanie PDE-5

przez | 26 lutego, 2021

Zdrowie seksualne jest uznawane przez współczesną medycynę za jeden z ważnych elementów zdrowia ludzkiego.  Pojęcie to zakłada nie tylko brak choroby, ale stan dobrostanu emocjonalnego, intelektualnego i społecznego w odniesieniu do seksualności.

Utrzymanie pełnego życia seksualnego przyczynia się do normalnego funkcjonowania organizmu, optymalizuje sferę psycho-emocjonalną, dodaje człowiekowi pewności siebie, a tym samym podnosi jakość jego życia.

Satysfakcja seksualna sprzyja dłuższym związkom

Pasja i satysfakcja związana z nawiązaniem relacji seksualnej zwykle maleją z biegiem lat. Tymczasem niektóre pary prowadzą intensywne życie seksualne od dziesięcioleci. Jedno z największych badań dotyczących satysfakcji seksualnej w długotrwałych związkach dało interesujące wyniki. Naukowcy przeanalizowali dane z ankiety internetowej przeprowadzonej wśród heteroseksualnych mężczyzn i kobiet, którzy byli w związku małżeńskim, przez co najmniej trzy lata. Średni wiek respondentów wynosił 40 lat dla kobiet i 46 lat dla mężczyzn.

Uczestnicy zostali poproszeni o określenie na 7-stopniowej skali stopnia zadowolenia z życia seksualnego w momencie badania oraz w pierwszych 6 miesiącach związku. Bezwzględna większość (83%) ankietowanych obu płci zauważyła wysoki poziom satysfakcji seksualnej na początku związku. Jednak tylko około połowa zarówno mężczyzn (43%), jak i kobiet (55%) zdołała utrzymać dotychczasową satysfakcję z seksu.

Pozostali respondenci opisali swoje odczucia podczas stosunku seksualnego z małżonkami, jako neutralne (odpowiednio 16 i 18% mężczyzn i 18% kobiet) lub niezadowalające (odpowiednio 41 i 27%). Naukowcy odkryli, że pary, które są zadowolone ze swoich relacji seksualnych, częściej odbywają stosunek płciowy: raz lub więcej razy w tygodniu (79% mężczyzn i 81% kobiet). Wśród respondentów, którzy wyrazili niezadowolenie z intymności seksualnej z partnerami po trzech latach, tylko odpowiednio 17 i 21% mężczyzn i kobiet miało podobną częstotliwość intymności.

Zdaniem autorów badania w tej grupie wiekowej trudno jest określić, co dokładnie decyduje o zachowaniu dotychczasowych uczuć: stopień satysfakcji seksualnej czy częstotliwość współżycia. Według niektórych badaczy satysfakcja z seksu zachęca pary do częstszego współżycia, co daje im więcej przyjemności i sprzyja utrzymywaniu relacji.

Badanie wzorców zachowań seksualnych – zaburzenia erekcji

Zaburzenia erekcji to jeden z problemów, który znacząco obniża jakość życia seksualnego par. To niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania erekcji penisa wystarczającej do zadowalającego stosunku. W leczeniu zaburzeń seksualnych terapią pierwszego rzutu są inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE-5). Ich skuteczność, bezpieczeństwo i łatwość stosowania zostały udowodnione w wielu badaniach od wprowadzenia (1998) do praktyki klinicznej cytrynianu sildenafilu (Viagry).

Zrozumienie zachowań seksualnych mężczyzn i określenie celów leczenia przyczynia się do doboru optymalnego leku do eliminacji zaburzeń erekcji indywidualnie. Grupa naukowców przeprowadziła badanie mające na celu określenie wzorców zachowań seksualnych, a także satysfakcji z terapii mężczyzn podejmujących leczenie z powodu zaburzeń erekcji. Badaniem objęto mężczyzn w wieku 40-70 lat, którzy przyjmowali produkty na bazie Sildenafilu przez ostatnie 3 miesiące.

Do tej pory stało się oczywiste, że zaburzenia erekcji nie mogą być traktowane, jako izolowany problem w oderwaniu od ogólnego stanu zdrowia mężczyzn. Osoby wymagające leczenia zaburzeń erekcji są narażeni na wysokie ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Związek między zaburzeniami erekcji a występowaniem incydentów sercowo-naczyniowych wynika z powszechnych czynników ryzyka dysfunkcji śródbłonka / miażdżycy tętnic prącia.

Analiza chorób współistniejących a zaburzenia zdrowia seksualnego mężczyzn

W ogólnej analizie badawczej mężczyzn z zaburzeniami erekcji częstość występowania chorób współistniejących rozkładała się następująco:

  • Nadciśnienie tętnicze – 36%
  • Hipercholesterolemia – 30%
  • Patologia prostaty – 26%
  • Cukrzyca – 19%
  • Depresja – 22%.

Zgodnie z wynikami ankiety najczęściej obserwowano choroby obarczone wysokim ryzykiem uszkodzenia naczyń (nadciśnienie tętnicze 63%, hiperlipidemia 48%, cukrzyca 30%). Udowodniono, że leki z grupy PDE-5 nie zwiększają ryzyka powodującego zawał mięśnia sercowego, udar czy zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Nie zmniejszają również tolerancji wysiłku u pacjentów z objawową chorobą wieńcową.

W badaniu wykazano, że przy stosowaniu PDE-5 występuje tendencja do zmniejszania się zapadalności na choroby układu krążenia i śmiertelności u chorych na cukrzycę i niedokrwienie mięśnia sercowego. Zgodnie z wynikami testów dwa lata po zastosowaniu Sildenafilu, względne ryzyko chorób układu krążenia u mężczyzn z zaburzeniami wzwodu zmniejszyło się z 1,7 do 1,1 w porównaniu ze zdrowymi mężczyznami.

Sildenafil jest lekiem w leczeniu zaburzeń erekcji u mężczyzn z łagodnymi do umiarkowanymi zaburzeniami depresyjnymi. Stwierdzono, że u leczonych tym preparatem mężczyzn cierpiących na depresję i zaburzenia wzwodu, poprawę erekcji odnotowało u 91% badanych (w porównaniu z 29% w grupie placebo). Jednocześnie istniał dodatni związek między normalizacją aktywności seksualnej a osłabieniem objawów depresji, któremu towarzyszył wzrost, jakości życia.

Wstępne planowanie kontaktów seksualnych (określona godzina, określony dzień tygodnia, pora dnia) w sumie 83% ogółu respondentów planowało z wyprzedzeniem kontakt seksualny w określonym czasie. Spośród nich 72% mężczyzn planowało uprawiać seks w ciągu kilku godzin. Znajomość jasnych parametrów Sildenafilu pozwala na jego stosowanie w określonych godzinach z uwzględnieniem potrzeb konkretnej osoby. Działanie tego składnika pojawia się po 30-60 minutach od podania. Jego skuteczność może utrzymywać się do 12 godzin.

Kiedy jest przyjmowany z tłustymi potrawami, szybkość jego wchłaniania spada, czas osiągnięcia maksymalnego stężenia wzrasta o 60 minut. Jednak stopień wchłaniania nie zmienia się w tym przypadku, tj. ilość Sildenafilu wchodzącego do krwiobiegu nie zmniejsza się. Nie stwierdzono związku przyczynowego między stosowaniem Silendafilu a rozwojem incydentów sercowo-naczyniowych, a także nowych dowodów na ryzyko patologii serca, bolesnego wzwodu, neuropatii niedokrwiennej nerwu wzrokowego czy utraty słuchu. Za najważniejsze jego właściwości uważa się zapewnienie prawidłowej erekcji i niską częstość występowania skutków ubocznych.

 

Źródło informacji:

viagra.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *